Awyr Las Nofio Pier, Neidio, Hwyl

DIWEDDARIAD: Fel arwydd o barch at y Frenhines, Mae Gwyl Nofio Awyr Las wedi cael ei ohirio – bydd dyddiad newydd ar gael yn fuan.

Dewch i Bier Garth Bangor ar ddydd Sadwrn Medi 10fed o 10am ymlaen i gyfarfod efo’r nofwyr #timIrfon a cael diwrnod o hwyl! Bydd miwsig, bwyd a diod ar gael drwyr dydd a gwesteion arbennig Banda Bacana ac Elvis Cymraeg yn ein diddori ar y diwrnod. Bydd Tim arbennig y pafiliwn yn ein bwydo efo BBQ a diodydd. Ymunwch efo ni am ddiwrnod o hwyl! Ffendiwch fwy am yr achlysur!

Share this Post