Disgyblion Ysgol Hirael yn cyflwyno plac pen-blwydd yn 125 oed i’r pier

Ar ddydd Gwener y 10fed o Fedi cyflwynodd disgyblion o Ysgol Hirael ym Mangor blac pren i Bier Bangor fel anrheg pen-blwydd arbennig yn 125 oed.

Mae’r plac, a ddyluniwyd gan Ameya, ddisgybl o’r Ysgol, yn cynnwys Pier Garth, logo Ysgol Hirael a’r geiriau ‘penblwydd hapus’.

Mae’r ysgol wedi bod yn dathlu pen-blwydd arbennig y pier, a agorodd am y tro cyntaf ar 14 Mai, 1896, gyda nifer o ddigwyddiadau, ac ymwelodd tua 40 o ddisgyblion â’r pier ddydd Gwener.

Dywedodd yr athrawes cyfnod sylfaen Sian Clark: “Oherwydd y pen-blwydd arbennig, roedd y plant eisiau rhoi anrheg i’r pier a rhywbeth a fyddai’n ei goffáu, ond hefyd yn rhywbeth a fyddai yno am amser hir iawn, nid rhywbeth a fyddai’n diflannu”.

“Roedd y plant wrth eu boddau. Roedd yn wych iddynt weld eu syniad yn cael ei wireddu”.

“Roedden ni wedi gwneud llawer o bethau hwyliog – cawson ni barti, roedd gennym ni artist yn yr ysgol i wneud llawer o luniau – ond hwn oedd y pinacl.

“Mae e (y plac) yn mynd i gael cartref parhaol nawr. I ddechrau, roeddem yn meddwl y byddai’n mynd i fod yn flwyddyn yn unig ac yna bydd gennym ni nôl yn yr ysgol, ond maen nhw mor falch ag ef bod Ffrindiau Pier Bangor yn mynd i’w osod yn barhaol yn eu cwt bach.

“Ni yw’r ysgol agosaf at y pier hefyd, felly roedden ni eisiau gwneud rhywbeth oherwydd ei fod yn ein cyffiniau.

“Mae yna lawer o deithiau rydyn ni’n eu gwneud allan yna – mae’r plant yn mynd i fraslunio ar y pier, rydyn ni’n gwneud teithiau cerdded noddedig i’r pier, felly mae’n rhan o’r ysgol hefyd.

“Dywedodd Cynghorydd Gwynedd yr ardal, Huw Wyn Jones: “Roedd yn anrhydedd helpu plant Ysgol Hirael i greu plac arbennig i ddathlu 125 mlynedd ers agor Pier y Garth.

“Dyluniwyd y plac gan ddisgyblion yr ysgol ac fe’i crëwyd gan Wasanaeth Oedolion Cyngor Gwynedd ar eu peiriant laser arbennig ym Mharc Glynllifon.

“Fel y Cynghorydd lleol, roedd yn bleser ymuno â’r disgyblion a’r staff i nodi’r garreg filltir hanesyddol hon a chroesawu Maer y Ddinas, y Cynghorydd Owen Hurcum i dderbyn y plac pren.

“Llongyfarchiadau i bawb a fu’n rhan o’r prosiect pwysig yma.”

Share this Post