Gwahoddiad i ymuno efo ni ar y pier ar y 14ddeg o Fai I ddathlu penblwydd y pier yn 126 mlwydd oed, ac i weld cyflwyniad Gwobr PIER Y FLWYDDYN 2022!

Rydym wrth ein bodd I gael eich gwahodd I Bier Garth Bangor am ddiwrnod o ddathlu ar Fai 14ddeg – penblwydd y pier a cyflwyniad o wobr Pier y Flwyddyn 2022 gan Gadeirydd y National Piers Society Tim Wardley.

Bydd y diwrnod yn cynnwys darllediad byw gan Radio Ysbyty Gwynedd rhwng 11am a 4pm efo cerddoriaeth byw, cyfweliadau a thraddodiadau; cyflwyniad Gwobr Pier y Flwyddyn 2022 am 2pm; hwyl a sbri a bwyd ar y pier i’r teulu I gyd; a thangwyllt am 9.15pm.

Plis rhannwch y gwahoddiad gyfa eich teulu a ffriniadau. Mae mynediad yn rhad ac am ddim, heblaw a 50c I fynd ar y pier, fel arfer!

Share this Post