Jiwbili!

Dros y pedwar diwrnod o’r penwythnos jiwbili bydd FfPGB a’r ciosgau yn cynnal hwyl a sbri i’r plant! Bydd gemau wrth y pafiliwn a Helfa Drysor Frenhinol hefyd! Yn y prynhawniau bydd cerddoriaeth byw ar bendraw’r pier, a bar hefyd. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yno!

Share this Post