Noddwr I FPGB

Noddwr I FPGB

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi fod Aled Jones, y canwr Cymraeg, a cyflwynydd radio a theledu, wedi cytuno I fod yn Noddwr I FfPGB. Ganwyd Aled ym Mangor, a cafodd ei fagu  ym Mon, ac ennillodd enwogrywdd eang yn yr 80degau fel canwr arbennig iawn, a ddilynwyd gan yrfa llwyddianus iawn gan gynnwys cymeryd rhan yn rhaglen BBC Strictly Come Dancing.

Jiwbili!

Jiwbili!

Dros y pedwar diwrnod o’r penwythnos jiwbili bydd FfPGB a’r ciosgau yn cynnal hwyl a sbri i’r plant! Bydd gemau wrth y pafiliwn a Helfa Drysor Frenhinol hefyd! Yn y prynhawniau bydd cerddoriaeth byw ar bendraw’r pier, a bar hefyd. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yno!