PIER BANGOR I DROI YN BINK A GLAS I GEFNOGI WYTHNOS YMWYBYDDIAETH COLLI BABAN

PIER BANGOR I DROI YN BINK A GLAS I GEFNOGI WYTHNOS YMWYBYDDIAETH COLLI BABAN

Eleni, ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod (9fed-15fed Hydref), mae Cyngor Dinas Bangor wedi partneru gyda’r elusen colli babanod, Our Sam, i godi ymwybyddiaeth o golli babanod, trwy droi Pier Bangor yn binc a glas gyda goleuo a rhubanau yn ystod y nos. Ymgasglodd elusen colli babanod yng Ngogledd Cymru, Our Sam, a gwirfoddolwyr lleol, ar bier Bangor ddydd Gwener 8 Hydref i addurno pier Bangor gyda channoedd o rubanau

Read More

LANSIO CYNLLUN PASS BLYNYDDOL I PIER BANGOR

LANSIO CYNLLUN PASS BLYNYDDOL I PIER BANGOR

Mae cynllun prawf newydd ar gyfer Tocynnau Blynyddol ar gyfer ymwelwyr rheolaidd â Pier Bangor wedi’i gytuno gan Gyngor Dinas Bangor, gyda thocynnau ar gael i’w prynu yng nghiosg mynediad y Pier. Mae’r prisiau ar gyfer y Tocyn Blynyddol yn cychwyn ar £5 i drigolion cyfeiriad LL57, £10 i fyfyrwyr lleol, a £25 i ymwelwyr eraill, sy’n caniatáu ymweliadau diderfyn â’r Pier. Bydd pris mynediad arferol Oedolion – 50c, Plant

Read More

Disgyblion Ysgol Hirael yn cyflwyno plac pen-blwydd yn 125 oed i’r pier

Disgyblion Ysgol Hirael yn cyflwyno plac pen-blwydd yn 125 oed i’r pier

Ar ddydd Gwener y 10fed o Fedi cyflwynodd disgyblion o Ysgol Hirael ym Mangor blac pren i Bier Bangor fel anrheg pen-blwydd arbennig yn 125 oed. Mae’r plac, a ddyluniwyd gan Ameya, ddisgybl o’r Ysgol, yn cynnwys Pier Garth, logo Ysgol Hirael a’r geiriau ‘penblwydd hapus’. Mae’r ysgol wedi bod yn dathlu pen-blwydd arbennig y pier, a agorodd am y tro cyntaf ar 14 Mai, 1896, gyda nifer o ddigwyddiadau,

Read More