PIER BANGOR I DROI YN BINK A GLAS I GEFNOGI WYTHNOS YMWYBYDDIAETH COLLI BABAN

PIER BANGOR I DROI YN BINK A GLAS I GEFNOGI WYTHNOS YMWYBYDDIAETH COLLI BABAN

Eleni, ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod (9fed-15fed Hydref), mae Cyngor Dinas Bangor wedi partneru gyda’r elusen colli babanod, Our Sam, i godi ymwybyddiaeth o golli babanod, trwy droi Pier Bangor yn binc a glas gyda goleuo a rhubanau yn ystod y nos. Ymgasglodd elusen colli babanod yng Ngogledd Cymru, Our Sam, a gwirfoddolwyr lleol, ar bier Bangor ddydd Gwener 8 Hydref i addurno pier Bangor gyda channoedd o rubanau

Read More