Pier Garth Bangor Lyfrau I ddathlu Diwrnod y Llyfr FfairvSadwrn Mawrth 5ed

Rydym wedi cynllunio diwrnod o hwyl, gyda awduron lleol yn bresennol yn y bore ac y prynhawn, lle y bidden yn arddangos a gwerthu eu llyfrau – sydd yn amrywio o lyfrau plant, hanes lleol, ffuglen, barddoniaeth, ac yn y Gymraeg, Seasneg, ac hydynoed yn Sbaeneg.

Amser cinio bydd peintio wynebau ar gael, a chystadleuaeth gwisg ffansi – cyfle arall I wisgo y costiwmau Diwrnod y Llyfr!

Bydd TheWorks.co.uk yn ein cefnogi, gyda rheolwr lleol Arwen Jones & staff yn bresennol.

Rhaglen

10-12pm           Anne Forrest and Eleri Thomas

10-12pm           Eira Moon

12-2pm             Cinio, peintio wynebau (gan Sara Jones), Cystadleuaeth gwisg ffansi

2-4pm              Bethan Gwanas

2-4pm              Karen Ankers and Peter Preston

Pob peth yn ddibynnol ar y tywydd – os tywydd drwg ceir y byrddau eu trosglwyddo i’r Tap & Spile, ac efallai y bydd hwyl amser cinio yn cael ei ohirio am ddiwrnod arall.

https://www.bangorpier.org/wp-content/uploads/2022/02/About-the-Authors.pdf

Share this Post