Sul y Famau na Pier Gary Bangor

Lle gwell i ddwad ar SUL Y FAMAU na PIER GARTH BANGOR!

Te hufen yn Whistlestop, Te pnawn yn y Pafiliwn, a coffi anfarwol yn Trac 5!

AC 1pm, siocled a da-da ar gael I ferchaid a plant, nes rhedeg allan!

AC 2pm, tynnu yr enw buddugol i’r Bwgan Brain, a tynnu raffl hefyd!

DEWCH I DDATHLU EFO NI! 

Share this Post